Tietosuoja seloste

1. Rekisterinpitäjä

J/Raksa Ky, (3146556-4
Osoite
+358 44 555 4051
Raksa.juhoky@gmail.com
Juho Lipponen

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Juho Lipponen,
Raksa.juhoky@gmail.com,
+358 44 555 4051

3. Rekisterin nimi

J/Raksa:n asiakasrekisteri & markkinointirekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja J/Raksa Ky:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä tietosuojalain mukainen henkilötietojen käsittely J/Raksa:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella J/Raksa:n viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite). Rekisteriin annettuja tietoja ei jatkokäsitellä millään tavalla.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin sisältö muodostuu henkilöiden itsensä ilmoittautumisesta rekisteriin tai pyytämällä yhteydenottoa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. J/Raksa:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevia tietoja ei käytetä muihin kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin.